Repetities

De repetities vinden elke woensdagavond plaats van 20:00 uur tot 22:15 uur, in De Schakel aan de Reestraat 49 te Volkel. Tijdens schoolvakanties (rond bouwvak en Kerst) wordt er niet gerepeteerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De repetities zijn in principe besloten, dus zonder publiek. De repetities staan wél open voor eenieder die overweegt lid te worden van Koor Karakter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is een korte pauze halverwege en na afloop van de repetitie wordt nog wat nageborreld aan de bar van De Schakel.

 

 

 

 

 

 

Inzingen

De repetities vangen altijd aan met ademhalingsoefeningen en inzingen. Hierbij wordt -ook individueel- aandacht besteed aan techniek en ontwikkeling van ademhaling, ademsteun, stemgebruik en klankvorming. Elke repetitie is daarmee meteen ook een waardevolle zangles.

Repeteren

Na het inzingen volgt het instuderen van de muziekstukken. De lat ligt hoog en om een goede kwaliteit te bereiken is het van belang om te weten waar je over zingt. Van daaruit kan een mooie interpretatie worden opgebouwd. Bij elk nieuw muziekstuk wordt daarom naar de betekenis ervan en naar de bedoeling van de schrijver gekeken. Er wordt stilgestaan bij de vertaling en uitspraak van de individuele woorden. Het oefenen gebeurt per partij (sopraan, alt, tenor en bas) en zodra de dirigent meent dat het zover is, worden de partijen geleidelijk samengevoegd tot één geheel. Oefening blijkt dan kunst te baren.

 

Thuis studeren?

Tijdens uitvoeringen worden stukken over het algemeen uit het hoofd gezongen. Van de leden wordt verwacht dat ze zelf bepalen in hoeverre het voor henzelf nodig is om stukken thuis (verder) in te studeren. In ieder geval wordt men geacht goed voorbereid op de repetities te verschijnen en de afgelopen repetitie goed in het geheugen te hebben. Om het thuis studeren te vergemakkelijken zijn de stukken (alleen voor repetitiedoeleinden) via de site te downloaden en worden vaak, ook via de site, geluidsfragmenten met oefenpartijen per stemsoort beschikbaar gesteld. Daarnaast nemen veel leden met hun mobiele telefoon gedeeltes van de repetitie op om thuis te oefenen.